การใช้ powerpoint 3


กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ประถมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียด :

powerpoint 3

ความคิดเห็น
ggggg vgvggg 18/01/2018 11:43
hhhh
ggggg vgvggg 18/01/2018 11:43
yyy
12/10/2017 00:13
ีีร
ggggg vgvggg 18/01/2018 11:43
uuu
bb 09/10/2017 16:10
ดี
ดดดดด สสสสส 31/01/2018 14:55
test
พกดดด 31/01/2018 14:55
เทสส
ggggg vgvggg 18/01/2018 11:43
ooo
ระดับ: 2.5 ( 8 โหวต )
สถิติการเข้ารับชม
 • 50.00%ประถมศึกษาปีที่ 1
 • 0.00%ประถมศึกษาปีที่ 2
 • 0.00%ประถมศึกษาปีที่ 3
 • 0.00%ประถมศึกษาปีที่ 4
 • 0.00%ประถมศึกษาปีที่ 5
 • 0.00%ประถมศึกษาปีที่ 6
 • 50.00%ฝ่ายวิชาการ
 • 0.00%มัธยมศึกษาปีที่ 1
 • 0.00%มัธยมศึกษาปีที่ 2
 • 0.00%มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • 0.00%มัธยมศึกษาปีที่ 4
 • 0.00%มัธยมศึกษาปีที่ 5
 • 0.00%มัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้รับชมล่าสุด (48)
กจกยดยด
tesy
dd
ghhhshhs
test
ำรไรรไรำรำรำำร
Cs'Yothin Indy
test1234
bas testss
chaiyasit
gyyyy Jimi l
dfkdfdsfsdf
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง