พยัญชนะไทย


กลุ่มสาระ : ภาษาไทย, ประถมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียด :

ก เอ๋ย กไก่

ข ไข่ อยู่ในเล้า (ในเล้า)

ฃ ขวด ของเรา

ค ควาย เข้านา

ฅ คน ขึงขัง

ฆ ระฆัง ข้างฝา

ง งู ใจกล้า

จ จาน ใช้ดี

ฉ ฉิ่ง ตีดัง

ช ช้าง วิ่งหนี

ซ โซ่ ล่ามที

ฌ เฌอ คู่กัน  (ชอ – เชอ หรือ ฌ – เฌอ)

ญ หญิง โสภา

ฎ ชฎา สวมพลัน

ฏ ปฏัก  หุนหัน

ฐ ฐาน เข้ามารอง

ฑ นางมณโฑ หน้าขาว

ฒ ผู้เฒ่า เดินย่อง

ณ เณร ไม่มอง

ด เด็ก ต้องนิมนต์

ต เต่า หลังตุง

ถ ถุง แบกขน

ท ทหารอดทน

ธ ธง คนนิยม

น หนู ขวักไขว่

บ ใบไม้ ทับถม

ป ปลา ตากลม

ผ ผึ้ง ทำรัง

ฝ ฝา ทนทาน

พ พาน วางตั้ง

ฟ ฟัน สะอาดจัง

ภ สำเภา กางใบ

ม ม้า คึกคัก

ย ยักษ์ เขี้ยวใหญ่

ร เรือพายไป

ล ลิง ไต่ราว

ว แหวน ลงยา

ศ ศาลา เงียบเหงา

ษ ฤาษี หนวดยาว

ส เสือ ดาวคะนอง

ห หีบ ใส่ผ้า

ฬ จุฬา ท่าผยอง

อ อ่าง เนืองนอง

ฮ นกฮูก ตาโต

ความคิดเห็น
bas 05/10/2016 11:42
test
Bess Apinat 21/09/2016 17:28
okkkk
Bess Apinat 21/09/2016 17:28
pllll
5555 21/09/2016 17:27
66
5555 21/09/2016 17:27
88
Bess Apinat 21/09/2016 17:24
oo
5555 21/09/2016 17:27
7
Bess Apinat 21/09/2016 17:07
Lloyd
Bess Apinat 21/09/2016 17:03
l
baszaa 14/09/2016 14:45
ghh
Bas Panupong 09/09/2016 12:19
rghjjjjj
ระดับ: 2.5 ( 40 โหวต )
สถิติการเข้ารับชม
 • 19.15%ประถมศึกษาปีที่ 1
 • 0.00%ประถมศึกษาปีที่ 2
 • 0.00%ประถมศึกษาปีที่ 3
 • 0.00%ประถมศึกษาปีที่ 4
 • 8.51%ประถมศึกษาปีที่ 5
 • 0.00%ประถมศึกษาปีที่ 6
 • 55.32%ฝ่ายวิชาการ
 • 17.02%มัธยมศึกษาปีที่ 1
 • 0.00%มัธยมศึกษาปีที่ 2
 • 0.00%มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • 0.00%มัธยมศึกษาปีที่ 4
 • 0.00%มัธยมศึกษาปีที่ 5
 • 0.00%มัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้รับชมล่าสุด (24)
อารีรัตน์ ผันแก้ว
jackie bacon
จิรา ช้างจันทร์
perawat admin
ณัฐพงศ์ สมุทรประดิษฐ์
Chaiyasit Phongpitag
ธเนศ ใจรักดี
perawat addmin
Xxxx
กจกยดยด
tesy
you
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่พบข้อมูล